L’associació IMMENSAMENT vol centrar tots els seus esforços en l’atenció a la salut mental dels infants, joves i joves grans de les Illes Balears i de les seves famílies, convinçuts que junts aconseguirem molt més i que és des de la infància que han de disposar dels millors recursos i suports perquè tenguin les millors oportunitats.

Per a nosaltres és molt important:

 • Compartir línies d’actuació amb altres associacions i treballar conjuntament.
 • Territori: Que totes les actuacions es desenvolupin a totes les illes: Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca.

Ajuda mútua.

L’Ajuda mútua és el que ens mou i el que ens dóna identitat. Poder compartir experiències amb altres famílies, compartir informació, emocions, i proposar-nos fites conjuntament fa que no ens sentim sols i ens dóna valors i força per a propiciar canvis en la comunitat.

Impulsar la creació de Grups d’Ajuda Mútua (GAM), per les diferents illes i comarques, que puguin ésser guiats per un dinamitzador- facilitador format és un objectiu essencial per a tots.

Servei d’informació, orientació, acompanyament i intermediació.

Un dels objectius més importants de l’associació és el d’oferir a les famílies el Servei d’informació, orientació, acompanyament i intermediació. Això és poder comptar amb un professional, o equip de professionals, que guiïn en tot moment a les famílies amb infants i joves amb problemes de salut mental en el complex camí de prevenir, detectar, valorar i donar suport a les necessitats que tant el pares com els fills tenguin per poder afrontar amb èxit les necessitats que l’atenció a la salut mental requereix. (No inclou l’atenció clínica)

Serveis de salut mental de qualitat

L’associació vetllarà perquè els serveis de salut mental siguin de la màxima qualitat.

 • Professionals especialistes ben formats.
 • Que tenen cura de l’atenció i la comunicació amb el pacient i la seva família.
 • Que respecten a tothom per igual, tenint en compte la diversitat cultural.
 • Amb la dedicació, el temps i la freqüència necessaris per poder atendre i tractar eficaçment.
 • En entorns propers, segurs, càlids i acollidors.

Suport i adaptacions educatives.

L’educació és clau per al futur dels nostres fills, per això és molt important que els professionals de l’ensenyament tenguin la formació necessària per poder comprendre i donar suport a les necessitats dels alumnes amb trastorns mentals, facilitant totes les adaptacions educatives necessàries, no per donar cap avantatge, sinó perquè tenguin les mateixes oportunitats que els altres alumnes per poder assolir els seus millors resultats educatius.

Per tant l’associació lluitarà per

 • Tenir professionals de suport suficients per a garantir una atenció de qualitat
 • Un Pla de formació dirigit a informar, formar i sensibilitzar als professionals d’educació sobre els diferents factors que afecten a les persones amb trastorn mental en totes les seves àrees.
 • Una bona coordinació amb tota la xarxa de suport comunitari.
 • Crear processos formatius flexibles ajustats als diferents estats de salut mental en que es poden trobar els alumnes amb trastorn mental.

Visualització de la salut mental i accions antiestigma

Els pares i cuidadors estam cansats de no poder parlar obertament de les dificultats que passam nosaltres i els nostres fills a causa de tenir un trastorn mental. I la majoria de vegades també ens trobam amb la incomprensió, la culpabilització, el setciències que sempre dóna instruccions i aconsella com s’han de fer les coses, l’estigma, l’exclusió i la discriminació.

Per això, i perquè creim amb les persones i volem un futur millor pels nostres fills ens hem proposat fer accions d’informació, formació i sensibilització a la població en general i a cercar gent compromesa que ens ajudi perquè el missatge arribi a tothom.

Convergència estratègica amb altres associacions

A les Illes Balears el moviment associatiu en salut mental s’ha desenvolupat bàsicament en 3 línies:

 • Atenció a adults amb trastorn mental greu.
 • Atenció a trastorns específics (TDAH, TCA, autisme…)
 • Associacions professionals.