L’associació vetllarà perquè els serveis de salut mental siguin de la màxima qualitat.

  • Professionals especialistes ben formats.

  • Que tenen cura de l’atenció i la comunicació amb el pacient i la seva família.

  • Que respecten a tothom per igual, tenint en compte la diversitat cultural.

  • Amb la dedicació, el temps i la freqüència necessaris per poder atendre i tractar eficaçment.

  • En entorns propers, segurs, càlids i acollidors.